Meghívó

Tisztelt Egyesületi tagunk! Ezúton meghívlak közgyűlésünkre.

 A közgyűlés időpontja:   2017. május 22. 18 óra

Helyszíne:   Tudomány és Technika Háza                  

6000 Kecskemét,  Rákóczi u. 2.

Napirendek:

  1. A Kecskeméti Zenészegylet 2016. évi közhasznúsági beszámolója
  1. Tájékoztató a 2017. évi pályázatokról
  1. A 2017. évi munkaterv és a KZE fesztivál programjának ismertetése
  1. Egyebek 

Természetesen mint mindig ezúton is számítok részvételetekre!

Az egyesület alapszabálya szerint a közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50%-a + 1 fő jelen van. Amennyiben a fenti időpontban a közgyűlés határozatképtelen lesz, úgy a gyűlést ugyanezen a napon 19 órára változatlan napirenddel hívom össze.

Ebben az esetben a döntések az alapszabályunk szerint a távolmaradókra is érvényesek.

Kérem tehát, hogy részvételeddel tisztelj meg bennünket!

Ha semmiképpen nem tudsz jelen lenni a fenti telefonszámon jelezd ezt.

Kérem, hogy azok a tagok, akik még nem rendezték 2016. évi tagdíjukat a helyszínen 17 órától Somogyi Károly titkárunknál teheti ezt meg vagy a közgyűlésig utalja át az OTP BANK 11732002-20415190-00000000 számlaszámra.

 

Kérem továbbá, hogy ne feledjük, közeledik az adó 1%-ok felajánlási kampánya. Te is ajánld a személyi jövedelemadód 1%-át egyesületünknek.

Adószámunk: 18360024-1-03

Kecskemét, 2017. május 03.

Üdvözlettel:     Szénási Pál sk. elnök